ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 40 ΜΕ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 40 ΜΕ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 93,79 Τ.Μ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΖΩΓΙΑ"