ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, παρελκόμενων, λοιπόν μηχανημάτων κήπου και εργαλείων για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου και της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου» 27/03/2019
Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βόλου για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020» 19/03/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολών, ιμάντων, μηχανισμών και κουτιών του κτιρίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 14/03/2019
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 13/03/2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου» 06/03/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων" 22/02/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Βόλου» 22/02/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας" 21/02/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή γωνιακού τροχού 15/02/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 15/02/2019

Σελίδες