ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια διαφόρων ειδών 31/03/2016
έρευνα αγοράς για την προμήθεια συγκροτημάτων προκατασκευασμένων οστεοθηκών 18/03/2016
ΑΝΑΚΛΗΣΗ αναρτηθείσας έρευνας αγοράς για προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών λόγω μη έγκρισής της ακόμη από την Δημοτική αρχή Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συγκροτημάτων προκατασκευασμένων οστεοθηκών 17/03/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συγκροτημάτων προκατασκευασμένων οστεοθηκών 17/03/2016
ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ για την προμήθεια συγκροτημάτων προκατασκευασμένων οστεοθηκών 11/03/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συγκροτημάτων προκατασκευασμένων οστεοθηκών 08/03/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εργαλείων 19/02/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ασβεστοπολτού 19/02/2016
Έρευνα Αγοράς για προμήθεια ζιζανιοκτόνου σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των άγριων χόρτων στους ανοιχτούς χώρους των Κοιμητηρίων. 19/02/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 05/02/2016

Σελίδες