ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 18/04/2013
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών 16/04/2013
Έρευνα αγοράς προμήθεια ενός πίσω αριστερού κρυστάλλου φανού σε φορτηγό 11/04/2013
Έρευνα αγοράς για την εκτέλεση εργασιών ταφών –εκταφών στα Κοιμητήρια της Δ/νσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου. 04/04/2013
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια γυψοσανίδων 10_12_2012 09/12/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια κλειδαριών 1_11_2012 01/11/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υδραυλικών υλικών 1_11_2012 01/11/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ξυλείας 1_11_2012 01/11/2012
Έρευνα αγοράς για την απ΄ ευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων ενός μικρού εκσκαφέα και ενός φορτηγού αυτοκινήτου 5 τόνων 17_10_2012 17/10/2012
Έρευνα αγοράς για την απ΄ευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων μικρού εκσκαφέα και φορτηγού 15 τόνων 15_10_2012 15/10/2012

Σελίδες