ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 01/10/2020 15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 21/09/2020 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/09/2020 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/08/2020 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/08/2020 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/07/2020 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/06/2020 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/06/2020 8η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/05/2020 7η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής
6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/05/2020 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες