ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/06/2017 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/05/2017 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/05/2017 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/05/2017 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/05/2017 9η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/04/2017 8η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/04/2017 7η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/03/2017 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/03/2017 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 10/03/2017 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες