ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «AΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ BΟΛΟΥ» 24_1_2012

Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
με ενσφράγιστες προσφορές , για την "Aσφάλιση της αστικής ευθύνης οχημάτων & των μοτοποδηλάτων του Δήμου Bόλου για τις υποχρεωτικές των εκ του νόμου καλύψεις", διάρκειας ενός έτους , ενδεικτικού προϋπολογισμού ( ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ 178.200,00 €)
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 31 - 1 - 2012, ημέρα Τρίτη , στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου- αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12.00 π.μ. και ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών η 13η μεσημβρινή
(διακήρυξηπερίληψη)

Κατηγορία: 
Εκτύπωση