ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 12ΟU ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΒΟΛΟΥ