ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟU ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΓΡΙΑΣ  «ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ»