ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ΟU ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟY N. ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4οu ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟY N. ΙΩΝΙΑΣ