ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ΟU ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ