ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΡΑΤΣΙΑ» ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΡΑΤΣΙΑ» ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Εκτύπωση