ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ  ​

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έξι λιβαδιών στη Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας  ​

Εκτύπωση