ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ «ΚΑΝΑΒΑΚΙ ΤΜΗΜΑ 1Ο»   ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοπερίβολου «Καναβάκι Τμήμα 1ο»   της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας

Εκτύπωση