ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ «ΚΟΥΤΡΑΧΙ» ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοπερίβολου «Κουτράχι» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας  

 

Εκτύπωση