ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥ-ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥ-ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Εκτύπωση