ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Εκτύπωση