ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΑΥΡΟΣ» ΤΗΣ Τ.Κ.ΔΡΑΚΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ

Ο Δήμος Βόλου διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση  του δημοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση «Σταυρός» 85 περίπου ελαιοδέντρων   στην Τοπική Κοινότητα  Δράκειας της Δ.Ε.  Αγριάς

Εκτύπωση