ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΕΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.500,00 ΤΜ ΠΕΡΙΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ  ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΕΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.500,00 ΤΜ ΠΕΡΙΠΟΥ

Εκτύπωση