ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  «ΣΩΡΟΣ» ΝΕΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση  «Σωρός» Νέων Παγασών Βόλου

 

Εκτύπωση