ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΣΚΛΟΥ 3_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                                           Διμήνι 2 / 1/ 2012
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                      Αριθμ. πρωτ. 20 /1                                 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Σέσκλου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Αναψυκτήριο ή Ουζερί ή Ψησταριά ή Ταβέρνα ή Κατάστημα Διοργάνωσης Κοινωνικών ή Επαγγελματικών εκδηλώσεων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 3.600,00€ ευρώ πλέον χαρτοσήμου.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αισωνίας στις 16 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11.00 π.μ. της ιδίας ημέρας.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 360,00€ ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 53607. (Διεύθυνση: Δημαρχείο πρώην Δήμου Αισωνίας)


                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ


                                                           ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: 
Εκτύπωση