ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΡΚΑΣ FORD KUGA 20_7_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:
Κωνσταντά 141
Τηλέφωνο : 24210-23023
FAX : 24210-22560
E-mail: dimast@volos.gr 

                                                                              Βόλος, 20 / 07 / 2012
                                                                              Αρ. Πρωτ.: 82481/ΔΑ4224
 


 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ   Για το γενικό service του περιπολικού της Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-3002 μάρκας FORD KUGA και αριθμό πλαισίου WFORXXGCDR9A15783. Το συγκεκριμένο όχημα θα πρέπει να συνδεθεί και με εγκέφαλο, γι αυτό θα πρέπει τα συνεργεία που θα ενδιαφερθούν να έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση.
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (κ. Φώτου) έως την Πέμπτη 26/07/2012 ώρα 12:00π.μ.

Η Προϊσταμένη
Του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
της Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου
Τμηματάρχης Α΄
Κατοίκου Ελισσάβετ

Εκτύπωση