ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληροφ. : Μαρία Σπανού
Τηλεφ. : 24213-50174
Βόλος 16.6.2014

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

α) Προσφορά για εκτύπωση  εντύπου με το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Βόλου με τα εξής χαρακτηριστικά:  τετράπτυχο με τρεις πικμάνσεις,  διαστάσεων 60Χ17 (ανοικτό), 17Χ15 (κλειστό), σε χαρτί  150 γρ.,   με εκτύπωση δυο όψεων, τετραχρωμία, σε 3.000 τεμάχια. (πληροφορίες Μ. Σπανού 2421350173-4) .

β) Προσφορά για εκτύπωση 800 αφισών με δυνατότητα εκτύπωσης ανά 100 τεμάχια, διάστασης Α3, σε τετραχρωμία.

Σημειώνεται ότι το δημιουργικό – μακέτες ανά θέμα (έντυπο, αφίσες) θα σας παραδοθούν έτοιμες από εμάς.

Παρακαλούμε να δώσετε οικονομικές προσφορές εσώκλειστες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου (πλατ. Ρ. Φεραίου) έως την Παρασκευή  20/6/2014 και ώρα 10.00 π.μ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΕΘΝΏΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

Εκτύπωση