ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ SIEMENS 3550 ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ 4 ΚΑΡΤΕΣ 16SLA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 5_4_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΗΛ.: 24213-56821                                                          Βόλος, 5 Απριλίου 2012                                                          Αρ. Πρωτ. 1647
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
   Η υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί σε αναβάθμιση του υφιστάμενου τηλ. Κέντρου τύπου SIEMENS 3550 και να προμηθευτεί 4 κάρτες 16sla για την αύξηση χωρητικότητας των γραμμών του κέντρου συνολικού προϋπολογισμού 3.500 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία των καρτών.   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δώσουν οικονομικές προσφορές εσώκλειστες έως την Μεγάλη Δευτέρα 9/4/2012 και ώρα 10.00π.μ. στην Δ/νση Πολεοδομίας στο κτίριο Σπίρερ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εκτύπωση