ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΠΛΑΝΗΣ 18_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες: 
  Θ. Τσαλούχας
Τηλέφωνο:2421080959
FAX: 2421080344
Email:grkinisis@volos-city.gr

                                                                                     ΒΟΛΟΣ  18/1/2012
                                                                                     Αρ. Πρωτ. Ε΄ 121
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

   Για την αντικατάσταση φλάτζας κεφαλής και έλεγχος πιθανού ραγίσματος κεφαλής & πλάνης στο υπ'αριθμ. ΚΗΙ-4628 Απορριμματοφόρου, μάρκας IVECO, με αριθμό πλαισίου ZCFA1TJ0202441466, της Δημοτικής Ενότητας Ν.Ιωνίας -Μαγνησίας.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως την Τρίτη 24/01/2012 και ώρα 10:00 π.μ.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ
Εκτύπωση