ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τ. Δ/νση : Μικρασιατών 81
Ταχ. Κωδ. : 383 33 Βόλος
Πληροφορίες: Δημ. Κρεβατάς
Τηλεφ. : 24213- 56814 -821
Email: gr.poleod@volos-city.gr
                                                                   Βόλος, 17/5/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Η Υπηρεσία μας προκειμένου να γίνουν εργασίες απεντόμωσης στο κτίριο του Οργανισμού Καπνού και συγκεκριμένα στο χώρο που στεγάζεται το αρχείο της Υπηρεσίας μας προκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στην Δνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου (γραφείο Διευθυντή), στο κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81, στον 1ο όροφο, έως την Πέμπτη 23 Μαίου και ώρα 13:00
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εκτύπωση