ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3010 4_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Μήλιος - Θ. Γώγος
Τηλέφωνο : 24210- 80865-80959
Fax : 24210 80344                                                       ΒΟΛΟΣ: 4/1/2012
Email : grkinisis@volos-city.gr                                       Αρ. Πρωτ. : Ε' 35
                                                         ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3010 πρέπει να γίνει επισκευή φρένων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως την Πέμπτη 12/1/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
            ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ                                              ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Εκτύπωση