ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 24_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες: 
 Σ.Μήλιος,Θ.Γώγος
Τηλέφωνο:2421080959
FAX: 2421080344
Email:grkinisis@volos-city.gr

                                                                                     ΒΟΛΟΣ  24/1/2012
                                                                                     Αρ. Πρωτ. Ε΄ 141
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
   Στο απορριμματοφόρο ΚΗΟ 9401, μάρκας IVECO της Δ.Ε. Ιωλκού πρέπει να γίνει επισκευή στο σύστημα πέδησης με τα απαραίτητα ανταλλακτικά .
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως τη Δευτέρα 30/1/2012 και ώρα 10:00 π.μ.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ
Εκτύπωση