ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Μήλιος - Θ. Γώγος
Τηλέφωνο : 24210- 80865-80959
Fax : 24210 80344                                                      ΒΟΛΟΣ: 3/1/2012
Email : grkinisis@volos-city.gr                                      Αρ. Πρωτ. : Ε' 27
                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Αρτέμιδος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2976 πρέπει γίνει επισκευή στο σύστημα τροφοδοσίας με τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως την Τετάρτη 11/1/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
              ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


   ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ                                            ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Εκτύπωση