ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ MXU 150 24_4_2012

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Πληροφορίες: Αγγλογάλος ΓεράσιμοςΤηλ: 2421356834                                                          Βόλος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012                                                          ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣΓια την σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι απαραίτητες οι επισκευές στο υπηρεσιακό μηχανάκι τύπου MXU 150, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων δέκα τριών Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (313,65 €), όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 
Α/Α
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
ΕΙΔΟΣ

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 
ΤΙΜΗ

 
ΔΑΠΑΝΗ

 
1

 
ΙΜΑΝΤΑΣ

 
Τεμ.

 
1

 
35,00

 
35,00

 
2

 
ΜΠΙΛΙΕΣ ΒΑΡΙΑΤΟ

 
Τεμ.

 
1

 
15,00

 
15,00

 
3

 
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΑΡΙΣΤ.

 
Τεμ.

 
1

 
50

 
50.00

 
4

 
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΔΕΞΙΟ

 
Τεμ.

 
1

 
50

 
50,00

 
5

 
ΝΤΙΖΑ ΦΡΕΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ

 
Τεμ.

 
1

 
15

 
15.00

 
6

 
ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

 

 
90,00

 
 

 
Δ α π ά ν η

 

 

 

                   
        255,00

 

 
Δαπάνη λόγω Φ.Π.Α.

 

 

 

 
58,65

 
 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

 

 

 
313,65Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών( Κα Φώτου) του Δήμου έως την 03/5/2012 ώρα 10:00 π.μ.

 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
ΠΑΝ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε
 

 
 
 Ο Αναπλ. Προιστάμενος   
 
Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος
 

 
           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
 

Εκτύπωση