ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ POWER LINER 4900 XTM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Βόλος 18/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                            Αρ. Πρωτ.
141039

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου για την επισκευή του αυτοκινούμενου μηχανήματος διαγράμμισης POWER LINER 4900 XTM προτίθεται να προμηθευτεί τα κάτωθι ανταλλακτικά: 

Α/Α Περιγραφή ΤΕΜ Τιμή
1 Τσιμούχες εμβόλου 2 σετ

492

2 Λάστιχα ανακύκλωσης - αναρρόφησης 1 σετ

140

3 Φίλτρο αναρρόφησης ανακύκλωσης 1 τεμ

26

4 Φίλτρο πιστολιού βαφής 1 τεμ

6

3 Λάστιχο βαφής 10μ 1 τεμ

82

 

Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των εννιακοσίων δεκαοκτώ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα επιβαρύνει το έργο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας» με ΚΑ 70-6671.701.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Τετάρτη, 20/11/2013 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

 

Εκτύπωση