ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ