ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ–ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ AIRLESS 4900 XT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Βόλος 23-9-2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 117120

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την άμεση προμήθεια:

Μιας (1) πεταλούδας –μπεκ για πιστόλι βαφής μηχανήματος διαγράμμισης Airless 4900 XT (κωδικού 1908/12).

Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των εκατό ευρώ (100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Πέμπτη,  26/9/2013 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

Εκτύπωση