ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΤΕΜ.ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 4/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
                                                                              Βόλος 4/3/2013
                                                                              Αρ.Πρωτ. 24941/303

 

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

H Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια είκοσι (20 τεμ.) μπαταριών επαναφορτιζόμενων  12V, 2Ah επικαλυμμένων με θερμοσυστελλόμενη ταινία  και συνοδευόμενων  με το ανάλογο φις για την προσαρμογή τους στα μηχανήματα (παρκόμετρα).

Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (595,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6662.701 έτους 2013.

Οι προσφορές, θα υποβληθούν έως την Παρασκευή,  8/3/2013 και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875-6) Πληρ. Δ. Βουζούκας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ.α.α.
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

Εκτύπωση