ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ 25 ΖΕΥΓΗ ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΨΥΧΟΥΣ 27_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες: 
 Ι. Σταματίου
Τηλέφωνο:2421080959
FAX: 2421080344
Email:grkinisis@volos-city.gr

                                                                                     ΒΟΛΟΣ  26/1/2012
                                                                                     Αρ. Πρωτ. Ε΄ 150
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
   Για τις ανάγκες του τμήματος Πολιτικής Προστασίας πρέπει να γίνει η προμήθεια:
. 25 μπουφάν ψύχους αδιάβροχα με αντανακλαστικές ταινίες
. 25 ζεύγη μποτάκια ψύχους.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως την Πέμπτη 2/2/2012 και ώρα 10:00 π.μ.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Εκτύπωση