ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΝΩΝ ΚΑΙ 100 LT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ ΝΙΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Βόλος 3/2/2015

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια

1. 80 τεμαχίων, κώνων πλαστικών ύψους 0,50 μ, χρώματος πορτοκαλί με διπλή αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος τύπου ΙΙ,  εύκαμπτων ώστε μετά την παραμόρφωση τους να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, για την εκτέλεση εργασιών, επισήμανση επικίνδυνων σημείων κλπ, και

2.   100 lt διαλυτικού νίτρου

 

 

  ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ με Φ.Π.Α (€)
1 Κώνοι πλαστικοί, ύψους 0,50μ

80 τεμ

750,00

2 Διαλυτικό νίτρου

100 lt

250,00

 

Σύνολο με Φ.Π.Α.

1.000,00

 

Η δαπάνη των ανωτέρω θα βαρύνει τον κωδικό 70-7333.704 «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών» προϋπολογισμού έτους 2015 και δεν πρέπει να ξεπεράσει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Παρασκευή 6/2/2015 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

Εκτύπωση