ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ 28_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠληρ: Κωνσταντία ΦώτουΤηλ.: 2421350103Fax : 2421097610Email: k.fotou@volos-city.gr                                                                            Βόλος, 28 - 3- 2012
 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ
   Το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου προκειμένου να προμηθευτεί αναλώσιμα υλικά παρκομέτρων για τη συντήρηση του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να δώσουν ενσφράγιστες προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου έως τις 4-4-2012 και ώρα 10 π.μ.Οι τιμές θα δοθούν κατά τιμή μονάδος και οι ποσότητες θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Βόλου(εισήγηση,  προϋπολογισμός)
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΦΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Εκτύπωση