ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 18_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649
                                                                      Βόλος,  18/1/2012
                                                                      Αρ. Πρωτ: 15

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ    Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί τα εξής ανταλλακτικά:
1)
Ένα (1) σετ τακάκια για το φορτηγό Mitsubishi Cader ΚΗΗ 9328 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας και
2) Δώδεκα (12) μπουλόνια 22άρια για τη ρόδα του παραπάνω οχήματος
    Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως τη Δευτέρα 23/1/2012 και ώρα 10 π.μ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/A

Εκτύπωση