ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 18_12_2012

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                  Αρ.Πρωτ. 131926/483
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                     ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

H Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών:

Αρίδα σκυροδέματος SDS Max 80Χ990
Αρίδα σκυροδέματος SDS Max 80Χ550
Κοπίδι SDS Max 25X600
Τρυπάνι γεωτρύπανου χειρός 80
Τρυπάνι γεωτρύπανου χειρός 100

Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα ευρώ (780 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές, θα υποβληθούν έως την Παρασκευή, 21/12/2012 και ώρα 10:00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875-Πληροφορίες κ. Ελένη Βήλου).                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                        Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
                                                         Πολιτικός Μηχανικός

Εκτύπωση