ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.000 € 23_1_2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ:
Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Ν. Ιωνία
Τ.Κ. 38446
ΤΗΛ: 2421091047, 2421091131
Πληροφορίες: Ευγένιος Παπαδόπουλος
τηλ. 24210 21664


                                                                            Βόλος
23 Ιανουαρίου 2012
                                                                            Αριθ. πρωτ: 322


 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

   Για την προμήθεια βιβλίων συνολικής αξίας 6.000 € καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές (το ποσοστό έκπτωσης (%) επί της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου) στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (κτήριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81, Βόλος) έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, στις 10.30 π.μ.

 Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αίγλη Δημόγλου

Κατηγορία: 
Εκτύπωση