ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΙΛΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        Βόλος 13/8/2013

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ. 100265

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
  

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ


Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια είκοσι κιλών λευκού χρώματος διαγράμμισης, βάσεως συνθετικών ρητινών για τη διαγράμμιση ασφαλτικών οδοστρωμάτων (άριστης πρόσφυσης, αντοχής και αντανακλαστικότητας).

Πρέπει η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη προς ISO.

Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των εβδομήντα ευρώ (70,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Παρασκευή,  16/8/2013 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)


Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

 

Εκτύπωση