ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LEAD ACID RECHARGEABLE BATTERIES

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                    Βόλος,  21 Νοεμβρίου 2014

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                    

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. δ/νση: Μικρασιατών 81                                       

Πληροφορίες: Παν. Μάργαρης                                                     

Τηλέφωνο: 2421356847                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας, για την σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, είναι απαραίτητο να προβεί στην έγκαιρη προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών τύπου Lead Acid Rechargeable Batteries όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LEAD ACID           

Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι οι εξής :

Τάση: 12 Volt

Χωρητικότητα: τουλάχιστον 38AH

Διαστάσεις: Π. 16.50 Χ Μ. 19.50 Χ Υ. 17.50 cm  (+ - 5 mm).

Οι μπαταρίες να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Οι μπαταρίες πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO ή άλλου αναγνωρισμένου οίκου πιστοποιήσεων και κατά την παράδοσή τους να είναι επιμελώς εργοστασιακά συσκευασμένες.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΕΙΔΟΣ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 

ΔΑΠΑΝΗ

1

 

Επαναφορτιζόμενες  Μπαταρίες Lead Acid

Τεμ.

10

61,00

610,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

610,00

 

Δαπάνη λόγω Φ.Π.Α.

140,30

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

750,30

 

Ήτοι ενδεικτικός προϋπολογισμός : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (750,30 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Το κόστος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των Επτακοσίων πενήντα Ευρώ και τριάντα Λεπτών (750,30 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει το έργο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας» με κωδικό 70.6662.701 του Δήμου Βόλου, έτους 2014.

 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Κτίριο Σπίρερ) Μικρασιατών 81, έως την Τετάρτη 26-11-2014 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος, Π. Μάργαρης και στο τηλέφωνο 2421356847.

 

 

Ο Διευθυντής

Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

 

Εκτύπωση