ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/95 AH 27_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες: 
 Σ.Μήλιος,  Χ.Ζαντιώτης
Τηλέφωνο:2421080959
FAX: 2421080344
Email:grkinisis@volos-city.gr

                                                                                     ΒΟΛΟΣ  27/1/2012
                                                                                     Αρ. Πρωτ. Ε΄ 154
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
   Στο φορτηγό ΚΗΥ 9293 , μάρκας FORD WERKE της Δ.Ε. Βόλου πρέπει να γίνει προμήθεια μιας μπαταρίας 12V/95 Ah και διαστάσεων :
Μήκος 30
΄Υψος 20
Πλάτος 17
Αριστερός Θετικός.
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως την Πέμπτη 2/2/2012 και ώρα 10:00 π.μ.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ
Εκτύπωση