ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KG 4500 KRAFT ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 

Βόλος 30-7-2013

Αρ.Πρωτ. 93665

 

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την άμεση προμήθεια και τοποθέτηση:

α)  μιας (1) πλήρους χειρόμιζας  για  γεννήτρια KG 4500 KRAFT

β) τριών (3) καλωδίων για ηλεκτρικά εργαλεία

 

Το κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των ογδόντα ευρώ (80,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Πέμπτη,  1/8/2013 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Κοκκινίδου)


Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
 Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Εκτύπωση