ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9359 ΜΑΡΚΑΣ REANAULT 3_1_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ


Πληροφορίες:Σ. Μήλιος-Θ. Γώγος


Τηλέφωνο: 2421080959


FAX: 2421080344


Email:grkinisis@volos-city.gr 


 


 


 


 


                    ΒΟΛΟΣ  3/1/2012


                    Αρ. Πρωτ. Ε΄ 26


 


                  


 
                                                     ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9359, μάρκας REANAULT, πρέπει να γίνει προμήθεια σετ συμπλέκτη.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως την Τετάρτη 11/1/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ


Εκτύπωση