ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Βόλος 13/8/2013

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.
100271

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ


    Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια:

  • 20 πακέτων ατσαλόκαρφων (των 100 τεμ. έκαστο)
  • 80 τεμ. χαρτοταινιών 50mm
  • 5lt διαλυτικού
  • 16 τεμ. ρολά  Νο18
  • 2 τεμ. πινέλων Νο2
  • 4 τεμ. ντίζες 1m
  • 1 κ λαδομπογιάς
  • 13 κ χρώματος διαγραμμίσεων κίτρινο
  • 3 τεμ. δίσκων για κοπή σιδήρου

   Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Παρασκευή,  16/8/2013 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

 

 


Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Εκτύπωση