ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 

Βόλος 11/11/2014
Αρ. Πρωτ. 127968

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια:

  • 50 τεμ. χαρτοταινιών 50mm
  • 20 τεμ. 5 Kg  διαλυτικού νίτρου
  • 15 τεμ. ρολά  πλαστικού 18 cm
  • 14 τεμ. ρολά πλαστικού 10 cm
  • 10 τεμ γκαζάκια φλόγιστρου
  • 1   τεμ. σκεπάρνι
  • 1   τεμ. κλειδί τροχού ρυθμιζόμενο
  • 20 τεμ. μάσκες με φίλτρο & άνθρακα
  • 1   τεμ  καστάνια 1/2΄΄
  • 1   τεμ. σπρέι αφαιρετικό αυτοκόλλητων (από πινακίδες)

 

Η δαπάνη των ανωτέρω θα βαρύνει τον κωδικό 70-7333.705 «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού έτους 2014, και δεν θα υπερβεί το ποσό των επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (766,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως τη Δευτέρα 17/11/2014 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Aιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

Εκτύπωση