ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΨΑΡΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βόλος, 22 - 07 – 2019

Αρ. Πρωτ. 61524

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Πληροφορίες : Αιμ. Κραβαρίτη

Τηλέφωνο : 24213 50190

dimosvoloupr@gmail.com

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΨΑΡΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ»

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε κλειστές έντυπες προσφορές για την τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης για την «Ψαράδικη Βραδιά» της Δημοτικής Κοινότητας Αγριάς το Σάββατο 27/07/2019. Η τεχνική κάλυψη αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης η οποία θα περιλαμβάνει ορχήστρα εννέα μελών επί της εξέδρας, ενώ ο ήχος θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της παραλίας όπου θα τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα.

Η κατάθεση των προσφορών πραγματοποιείται στο Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Βόλου έως την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ..

 

 

Η προϊσταμένη του Τμήματος

Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Αιμιλία Κραβαρίτη.

 

 

Εκτύπωση