ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ