Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ S-3 GUN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Βόλος 5/4/2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                             Αρ.Πρωτ. 38384/442

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια ενός (1) πιστολιού ψεκασμού S-3 gun, τύπου 517 SC-6, μεταλλικού, αναστρέψιμου, με διόδους υγρών από ανοξείδωτο ατσάλι, μέγιστης πίεσης 3900 PSI (27 Mpa), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μηχανή διαγράμμισης Powrliner 4900 XLT που διαθέτει η Υπηρεσία μας.

Πρέπει να φέρει σήμανση CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη προς ISO.

Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη,  για τα δυο επόμενα έτη.

Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Πέμπτη,  11/4/2013 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

   Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

       Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

Εκτύπωση