Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                Βόλος 17/2/2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 14647
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια των κάτωθι:

 • 20  τεμ.    ρολά μάλλινα χονδρά Φ10 Χ10 cmκομπλέ με βάση
 • 5    τεμ.     ρολά μάλλινα χονδρά Φ10 Χ18 cmκομπλέ με βάση
 • 5    τεμ.    δίσκοι κοπής σιδήρου Φ230
 • 2    τεμ.    δίσκοι κοπής  πέτρας Φ230
 • 1    τεμ      κλειδί γωνιακού τροχού
 • 1    τεμ      τρυπάνι SDS για μπετό 10mmX21cm
 • 5    τεμ.     Προπάνιο φιάλη κίτρινη
 • 200 τεμ.    Ροδέλες Μ6Χ15mm DIN
 • 10   τεμ.    Ντίζες Μ6, 1m γαλβανιζέ
 • 40   lt        διαλυτικού νίτρου
 • 1     τεμ     τσοκ αυτόματο με αντάπτορα SDS
 • 200  kg     χρώμα διαγραμμίσεων λευκό με αντανακλαστικό υλικό οπισθανάκλασης, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 «Οριζόντια σήμανση οδών»

Η δαπάνη των ανωτέρω θα βαρύνει τον κωδικό 70-7333.704 «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών» προϋπολογισμού έτους 2016 & δεν θα ξεπερνά συνολικά το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Τρίτη  23/2/2016 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
             κ.α.α   

 

    Κωνσταντίνος Καραγιάννης

                                                                                                                                               Πολιτ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος

Εκτύπωση